melhor video gozei muito.nude girls amateur teen threesome and cumshot.

Những quy định pháp luật về khiếu nại đất đai – Bán đất thổ cư quận Hà Đông

Khi mua bán đất thổ cư quận Hà Đông mà không may bạn gặp phải các trường hợp không may bạn có thể khiếu nại đất đai theo pháp luật.

 

Căn cứ Luật đất đai 2013, Luật khiếu nại 2011 quy định khiếu nại đất đai gồm các nội dung sau:

Căn cứ Luật đất đai 2013, Luật khiếu nại 2011 quy định khiếu nại đất đai gồm các nội dung sau:

Người sử dụng đất, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Vậy đối tượng khiếu nại đất đai sẽ là những quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

 

Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

– Cá nhân, hộ gia đình nộp 01 bản hồ sơ trực tiếp ở Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ tiếp nhận đơn ghi vào sổ theo dõi và chuyển cán bộ chuyên môn.

Hồ sơ gồm: đơn thư cá nhân cung cấp, hồ sơ địa chính.

– Cán bộ chuyên môn xem xét những thông báo về khiếu nại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp với những ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc để hoà giải lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện lên Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

 

Thông báo kết quả cho công dân

Mẫu kết quả trả lời thông báo cho công dân

Thời hạn khiếu nại: 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập tại nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời kì có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại

 

Yêu cầu đối với người khiếu nại:

Yêu cầu đối với người khiếu nại

– Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

– Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; tại trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định .

– Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại.

 

Thẩm quyền giải quyết:

Thẩm quyền giải quyết

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu tuy nhiên còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn tuy nhiên chưa được giải quyết.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn tuy nhiên chưa được giải quyết.

 

Ngoài ra thủ trưởng cơ quan cấp trên khác có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại đất đai và khiếu nại mua bán đất thổ cư quận Hà Đông lần đầu nếu đây sẽ là hành vi hành chính, hoặc quyết định hành chính của mình hoặc cơ quan, cá nhân mà mình quản lý đưa ra.

 

 

 

Xem thêm: CÁC LOẠI GỖ LÀM BÀN THỜ TỐT MANG LẠI MAY MẮN CHO GIA CHỦ – BÁN ĐẤT PHÚ LÃM HÀ ĐÔNG

 

 

https://redtube.rocks/ brunette anal usage.